English

Living Experience

2018, Koninklijke Visio,
Oegstgeest
,
Nederland

Living Experience

Omschrijving

Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Om het dagelijks leven makkelijker te maken ontwikkelt Studio La Meul de Living Experience, een moderne vertaling van het Anatomisch Theater uit de17de eeuw. In deze theateropstelling worden demonstraties gegeven van de verbetering van het lichaam door middel van digitale innovaties en robotica.

Datum

6 oktober 2018

Werkzaamheden

Ontwerp en uitvoering

info@lameul.nl